24.05.2019 03:11:02

 
HABERLER
ANA SAYFA  >  HABERLER  >
AB Karşılıksız Fonları ve Felsefe Söyleşileri
1.02.2013

BUSİAD Düşünce  Kulübümüzün etkinliklerinden olan “Açık Kapı Toplantıları: Felsefe Söyleşileri” konferans programları devam etmektedir.

Geçen hafta yapılan,“İşletme felsefesi / Bir dönüm noktasındaki felsefe” konulu konferansın konuk konuşmacısı; Hollanda’dan Prof. Dr. Marien von den BOOM (Inholland Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi) idi.
Prof. BOOM aynı zamanda, Hollanda Hükümeti tarafında görevlendirilen, AB Karşılıksız Fon Çalışma Grubu üyelerinden.
Toplantı öncesi bu konuda kendisi ile yaptığımız görüşmede; Türkiye’nin bu fonlardan yeteri kadar yararlanmadığını belirtti ve AB Fonlarının özellikle resmi kurumlar tarafından daha geniş bir yayılımla tanıtılması tavsiyesinde bulundu.
İstenmesi durumunda kişisel olarak gayret göstereceği sözünü verdi.

Bursalı felsefe dostlarının ilgi gösterdiği bu toplantıda simultane tercüme yapılarak katılımcılara destek verildi.

Prof. BOOM’un, “İşletme felsefesi / Bir dönüm noktasındaki felsefe” konulu konuşmasının içeriği hakkında kısa bilgiler aşağıdadır;

Üniversiteler ve liseler, küreselleşme, bilgi ekonomisi, yenilik ve ulusal ve kültürel sınırları aşarak bilgi paylaşımı gibi yükselişe geçen olgular hakkında öğrencilerimizi eğitme konusunda zorluklar yaşıyorlar. Hızla değişen ekonomik ve sosyal ortam nedeniyle, eğitimciler iş ve yönetim eğitiminin ne yöne doğru gittiğini iyi değerlendirmek zorundalar. İşletme eğitiminin geleceğine neden farklı bir bakış açısıyla bakmamız gerekiyor?
Bu seminerde iş modellerimizi yenilemeye ve müfredatlarımızı yeniden yazmaya bizleri motive eden dünya pazarındaki yükselen trendler ve eşi benzeri olmayan değişiklikler üzerinde duracağız. Son olarak, iş felsefesi ve yönetim yeniliği üzerine yapılan son araştırmalar ışığında, yeni organizasyonel hedeflere ulaşabilmek için öğrencilerimizi ve çalışanlarımızı nasıl hazırlamamız gerektiğine dair geniş bir yelpazeyi içeren bir gündem sunuldu.