24.05.2019 03:10:20

 
HABERLER
ANA SAYFA  >  HABERLER  >
BUSİAD, UÜ Mühendislik Fakültesi ile birlikte organize ettiği seminerler devam ediyor.
13.11.2014

BUSİAD ile Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi işbirliğinde dördüncü yılına giren seminer programları tüm hızıyla devam ediyor.  ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ konusunun işlendiği son seminer programı Endüstri Mühendisliği Fakültesi salonunda yoğun bir katılımla yapıldı. İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı Mehmet Sezer tarafından verilen seminerde; Türkiye’nin iş kazalarında hangi durumda bulunduğu ve bu kazaların önlenmesi için işveren ile işçilere düşen sorumluluklar irdelendi.

Altı dakikada bir iş kazası meydana geliyor

Türkiye’de her 6 dakikada bir iş kazası meydana geldiğini, 180 dakikada bir kişinin bu kazalarda sakat kaldığını, 6 saatte bir kişinin ise hayatını kaybettiğini anlatan Sezer, 2012 yılında 74 bin 871 kişinin iş kazası geçirdiğini, bunun 744’ünün ölümle sonuçlandığını, 2 bin 36’sında ise ömür boyu sakat kalma durumunun yaşandığını kaydetti. Sezer, “Türkiye’de her gün 210 iş kazası meydana geliyor. Dört kişi iş kazası sonucu hayatını kaybediyor, altı kişi ise iş göremez hale geliyor” dedi.

İşveren her türlü tedbiri almakla yükümlü

6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu’nun işveren ve işçileri ilgilendiren bazı önemli bölümlerini öğrencilerle paylaşan Sezer, İşverenin genel yükümlülüğünü şöyle anlattı: “İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede; Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dahil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar. İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar. Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır. Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır. Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır.”

Tedbirlerin maliyeti çalışana yansıtılamaz

İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınmasının, işverenin sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağını belirten Sezer, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülüklerinin, işverenin sorumluluğunu etkilemeyeceğini ve işverenin; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanlara yansıtamayacağını kaydetti.

Çalışanların yükümlülüğünden de bahseden Mehmet Sezer, “Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliğini tehlikeye düşürmemekle yükümlüdür” diye konuştu.

Yüzde 99 insan hatası, yüzde 1 şans

İş kazalarının genelde; “Bana bir şey olmaz”, “Güvenli görünüyordu”, “Şimdiye kadar hep böyle yaptık” ve “Böyle olacağı aklıma gelmemişti” şeklinde düşünüldüğü için yaşandığını söyleyen Sezer, Uluslararası Çalışma Teşkilatı’nın 199 ülkede yaptığı istatistiklere göre, iş kazalarının üç grupta toplandığını aktardı.

Sezer, “Söz konusu verilere göre;  İş kazaları yüzde 79.5 oranında ‘güvensiz davranışlardan’, yüzde 19.5 oranında ‘güvensiz şartlardan’ ve yüzde 1 oranında ise ‘bilinmeyen’ nedenlerden kaynaklanıyor. Yani yüzde 99 insan hatası, yüzde bir ise şans… İşyerlerinde yaralanmalar; kazalardan, kazalar; güvensiz davranış ve şartlardan, güvensiz davranış ve şartlar; insan kusurları ve ihmallerden, insan kusurları ve ihmaller ise; yanlış kültür ve eğitim eksikliklerinden meydana geliyor” dedi.