24.05.2019 03:09:32

 
HABERLER
ANA SAYFA  >  HABERLER  >
BUSİAD Başkanı GÜNAL BAYLAN, 'Yatırım İklimi Açısından Bursa’nın Geleceği’ konulu panelin çıktılarını değerlendirdi.
22.12.2014

Bursa 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın, 150’ye yakın üst düzey yerel ve merkezi yönetici, 150’ye yakın sivil toplum ve meslek odaları üst düzey yöneticileri, 250’den fazla merkezi/yerel yönetim, STK/meslek odası, uzman, medya ve üniversite temsilcisi ile 50’den fazla uzman ve akademisyenin katılımıyla hazırlandığını belirten BUSİAD Başkanı Günal Baylan, söz konusu planda vizyonun; “Doğal ve kültürel zenginliğini koruyan ve yaşatan, sektörel çeşitliliğini insan, çevre ve bilgi odaklı geliştiren, yöneten, rekabet gücüne sahip, yenilikçi, yaşam kalitesi yüksek, güvenli ve bölgesinde öncü bir Bursa” olarak belirlendiğini söyledi.

Baylan, Bursa’nın OSB’ler açısından Türkiye’nin en zengin kentlerinden birisi olduğunu, halen 12’si faal 13 OSB ile 15 küçük sanayi sitesinde faaliyette bulunulduğunu anlattı.

Bursa’da sanayi alanlarının toplamda 8 bin 50 hektarı bulduğunu söyleyen Baylan, 1/5.000 ve 1/25.000 ölçekli nazım imar planlarında, ‘sanayi alanı’ olarak planlanan, ancak uygulama imar planı yapılmayan sanayi alanları bulunduğuna da işaret ederek,  Orhangazi’de 106 hektar, Nilüfer-İrfaniye bölgesinde ise imar planı bulunmayan 153 hektar sanayi alanı olduğunu dile getirdi.

Günal Baylan, Bursa’daki OSB’lerde doluluk oranının üçte iki olduğunu vurguladı, sanayi bölgelerinin yarısının, küçük sanayi sitelerinin ise yüzde 15’inin boş olduğunu kaydetti.

Baylan açıklamasını, “Geleceği şekillendiren çalışmalar ortak akılla yönlendirilmeli, ortak akılla alınan kararları, siyasi baskılarla zorlamadan, kaliteli yaşamı ön plana çıkararak, bilimsel yol haritası ile kurumlar arası koordinasyon sağlanarak gerçekleştirilmelidir” şeklinde sürdürdü.

Küresel ısınmanın ülkemizde yaratacağı olumsuzluklara da dikkat çeken Baylan, “Gelecekte Bursa’nın, tarımsal alanları ile ekonomiye katkısı daha ön plana çıkacak. Bizden sonra gelecek nesillere bugün aldığımız yanlış kararlarla mahcup olmak istemiyoruz” dedi.