24.05.2019 03:10:07

 
HABERLER
ANA SAYFA  >  HABERLER  >
BUSİAD Günal Baylan’la “Yola devam” dedi.
23.01.2016

Bursa Sanayicileri ve İşadamları Derneği’nin 38. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı BUSİAD Evi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Tek liste ile gidilen seçimde yeniden aday olan Günal Baylan, genel kurula katılan üyelerin tamamının oyunu alarak ikinci kez yönetim kurulu başkanı seçildi.

Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın belirlenmesinin ardından söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Günal Baylan, 2015 yılında seçim ve siyasetin yıl boyunca gündemde kalması; büyüyen dış borç, daralan ihracat, istikrarsız kurlar, enflasyon, faiz beklentileri, terör ve bölgesel güç dengelerini lehlerine çevirmek isteyen ülkeler arasında yaşanan huzursuzluklarla birleştiğini söyledi. Yaşanan bu sürecin başta yabancı yatırımcılar olmak üzere yatırım iklimini ve iç ticareti olumsuz etkilediğini belirten Baylan, “Özellikle, üretim kabiliyeti göstermeden yer altı zenginliklerinin gücü ile dengelerini korumaya çalışan bu coğrafya, gelecekte de benzer olaylara ve huzursuzluklara gebe. Ülke olarak bu ortamdan pozitif ayrışarak potansiyelinin üzerinde büyüme ile hızlanmak zorundayız” diye konuştu. Baylan, geçtiğimiz günlerde açıklanan Ar-Ge Reform Paketi’ni, bu alandaki desteklere yönelik bütçenin artırılması ve getirilen tedbirler açısından genel olarak olumlu bulduğunu dile getirerek, bu alanda atılacak söz konusu tüm adımların Türkiye’nin büyüme stratejisi ile başarılı bir biçimde koordine edilmesi gerektiğine işaret etti. Baylan, tasarım süreçleri konusunda gerekli kurumsal mekanizmaların etkin bir şekilde işletilmesinin yerinde olacağına değinerek, bu alana ayrılacak bütçenin büyüklüğünün yanı sıra, verilen desteklerle elde edilecek sonuçların ne denli etkin olacağının da göz önünde bulundurulması gerektiğine vurgu yaptı. Baylan şöyle devam etti: “Büyüme stratejisi ve arzu edilen hedeflerin oda, kurum ve kuruluşların önerileri ile günü kurtarmaktan ziyade; uzun vadeli, bilimsel bir veri ve araştırma tabanına oturtularak, iktisadi kalkınmayı destekleyecek yönde olması gerekmektedir. Söz konusu strateji ve hedefler, ülkemizdeki üniversitelerin destekçisi ve çözüm ortağı olduğu, siyasi yapıdan uzak, bilimsel, ortak akıl ile yapılanan ve tüm bakanlıklarla işbirliği içinde olan bir merkez tarafından yönlendirilmeli ve bölgesel değer zincirleri tespit edilerek planlanmalıdır. Diğer yandan ekonomi ve parasal politika başlığını kapsayan 17.faslın açılması ile Türkiye’nin AB’ye katılım sürecinin yeniden canlandırılması ile ümitlendik. Enerji, yargı ve temel haklar, adalet, özgürlük ve güvenlik, eğitim ve kültür,  dış ilişkileri kapsayan diğer fasılların açılması ve bu çıpa etrafında yapılacak reformlar özellikle yabancı yatırımcıyı ve Türk iş dünyasını rahatlatarak yatırım iklimini destekleyecektir.

 

Bursa’nın müteşebbis iş insanlarının gayreti ile ülke ekonomisindeki görevini başarı ile yaptığını gözlemliyoruz. BUSİAD da siz değerli üyelerin desteğini arkasına alarak yaptığı çalışmalarla bu dönemde şehrin ve ülkenin küresel ölçekle rekabet edebilen bir ekonomi olması için gayret gösterdi. Yaptığı çalışmaları geniş bir çerçevede tutarak tarafları buluşturdu. Atılan adımlar ortak akıl ile sağlamlaştırıldı. Yönetim kurulumuz; özellikle bilginin ekonomik ilerlemedeki önemini yansıtan, beceriyi ön planda tutan ve yenilikçi fikirler üreten bir eğitim reformunun bir an önce yapılmasının sanayinin önünü açacağına inanıyor. BUSİAD, özellikle eğitim konusunda yaptığı çalışmalarla bugüne kadar ülkeye güzel örnekler sundu. Gördüğü eksik alanları yaptığı çalışmalar ile yıllardır doldurdu. Bu dönem yönetim kurulumuz da  yukarıda bahsedilen konularda çözüm ortağı olmak için iki önemli eğitim projesinin çalışmalarını tamamladı. Öte yandan bildiğiniz gibi BUSİAD, değerler üzerine kurulmuştur. Yönetim Kurulumuz da genel kurulun güvenini aldığı ilk günden bu yana gerçekleştirdiği tüm faaliyetleri değerlerimizden taviz vermeden yerine getirdi.”

Yönetim kurulunda yeni isimler görev alacak

Baylan’ın konuşmasının ardından genel kurul toplantı gündemine uygun olarak yönetim kurulu faaliyet ve denetim kurulu raporları okundu ve onaylandı. 2015 yılı hesap durumunun görüşülmesinin ve 2016 yılına ait bütçenin karara bağlanmasının ardından yönetim ve denetim kurullarının ayrı ayrı ibrası gerçekleştirildi. Federasyon delegelerinin de belirlenmesinin ardından yeni dönemdeki yönetim, denetim, haysiyet ve yüksek danışma kurulu üyelerinin seçimi gerçekleştirildi. Buna göre Günal Baylan başkanlığındaki yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: “Asil Üyeler; Günal Baylan, Ahmet Özkayan, Buğra Küçükkayalar, Burak Anıl, Burhan Çakır, Duygu Ispalar Güneri, Ersin Yazıcı, Hakan Oktar, Halit Cem Çakır, Mustafa Ekinci, Neşe Yıldırım, Selim Tarık Tezel, Şükrü Erdem. Yedek Üyeler; Alper Özalp, Haluk Parlamış, Berna Altınsoy, Selim Baykal, Aslı Türkün, Ceylin Erbak, Seçil Koyunlu, Onur Kutlualp, Mustafa Yılmaz, Gonca Yerliyurt, Tuncer Hatunoğlu, Ergun Hadi Türkay, Ali Türkün.”