Aile İşletmeleri ve Kurumsallaşma Çalışma Grubu

Aile İşletmeleri ve Kurumsallaşma Çalışma Grubu

BUSİAD, aile şirketlerinin gelecek nesillere taşınabilmesi için yapılması gereken kurumsallaşma çalışmaları, değişimler, atılması gereken adımlar konularında yol gösterici olabilmek adına etkinlikler düzenler.

Bu çerçevede TAİDER (Türkiye Aile İşletmeleri Derneği), BUİKAD (Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği) vb. kuruluşlarla işbirliği yapar.