Avrupa Yeşil Mutabakatı Görev Gücü

Avrupa Yeşil Mutabakatı Görev Gücü

Sürdürülebilir bir gelecek için AB ekonomisini şekillendirmek amacıyla aşağıda belirtilen 8 politika kapsamında "Avrupa Yeşil Mutabakatı" hazırlanmıştır:

1- 2030 ve 2050 yılları için AB'nin iklim hedeflerini artırmak,

2- Temiz, ulaşılabilir ve güvenli enerji sağlamak,

3- Temiz ve döngüsel bir ekonomi için endüstriyi harekete geçirmek,

4- İnşaat ve yenilemede enerji ve kaynak verimliliğini sağlamak,

5- Tarladan sofraya adil, sağlıklı ve çevre dostu bir gıda sistemi tasarlamak,

6- Toksik içermeyen bir çevre için sıfır kirliliği hedeflemek,

7- Sürdürülebilir ve akıllı hareketliliğe geçişi hızlandırmak,

8- Ekosistemleri ve biyoçeşitliliği korumak.

 

BUSİAD, Yeşil Bursa Çalışma Grubu'nu kurduktan hemen sonra 2021 yılında "Avrupa Yeşil Mutabakatı Görev Gücü" grubunu kurdu.

Yeşil Bursa ve Sürdürülebilirlik Komitesi'nin üç uzmanlık grubundan birisi olan "Avrupa Yeşil Mutabakatı Görev Gücü", aşağıdaki üyelerden oluşur: