Gıda ve Tarım Uzmanlık Grubu

Gıda ve Tarım Uzmanlık Grubu

 

UZMANLIK GRUPLARI ÜYE SEÇİM KRİTERLERİ

 *Uzmanlığı alanında kitap,dergi veya makale yazmış, seminerler vermiş ve faaliyetlere katılmış olmak (tercihtir, şart değil), 
*Halen bir kurumun sahibi veya bir kurumda profesyonel yönetici olmak, 
*Ekip Çalışmasına uyumlu olmak, 
*"Gönüllülük" bilincine sahip olmak, 
*Toplantı,plan,projeler için yeterli zamana olmak, 
*Girilecek Uzmanlık Grubuna uygun alanlarda çalışıyor olmak, 
*Kurumunda benzer çalışmalara katılımcı olmak, 
*Kurum içi ve dışında iyi iletişim ve etkileşime sahip olmak, 
*Zaman yönetimi yetkinliğine sahip olmak, 
*Gruba katkı sağlayacağı konuları başvurusunda açıkça ifade etmesi, 
*Her üyenin kabulünün , Uzmanlık Grubu önerisiyle BUSİAD Yönetim Kurulu tarafından onaylanması.
 
UZMANLIK GRUPLARI YÖNETİMİ
 
*BUSİAD Uzmanlık Grubu üyeliği için başvuru formu hazırlanmalı ve başvurularda bu form doldurulmalı, 
*BUSİAD Uzmanlık Grupları 5-9 kişi arası olmalı (destekleyici alt gruplar oluşturulabilir), 
*Devam eden grup varsa yeni üyelik için önce grup onayı sonrası BUSİAD Uzmanlık Grubu Sorumlusu tarafından Yönetim Kurulu onayına sunulmalı (üyelerin özgeçmişleri alınmalı), 
*Uzmanlık Gruplarının grup lideri olmalı (alanında çalışmalar yapan uzman kişi), 
*Uzmanlık Grupları kendilerine kaynak ve fırsat yaratarak faaliyetlerini bütçeler ve BUSİAD Yönetim Kurulu onayıyla uygulamaya alır, 
*BUSİAD adına Yönetim Kurulu Üyeleri arasından bir sorumlu belirlenir, 
*BUSİAD Uzmanlık Grubu Yönetmeliğinde katılım şartları ,grupların faaliyet alanları,Yönetim Kuruluna karşı sorumlulukları belirlenir, 
*Grup Üyeleri , kentte bulunan yerel yönetimler,STK'lar ve özel kuruluşlar ile işbirliği yaparak çalışmalarını gerçekleştirir,
*Grup Üyeleri , Yönetmeliğe , yerleşmiş kültüre ve geleneğe aykırı faaliyetlerde bulunamaz, 
*Gruplar , BUSİAD Yönetim Kurulu onayı olmadan herhangi bir resmi faaliyet,proje,yayın ve benzeri etkinlik yapamaz, 
*Uzmanlık Gruplarının toplantı takvim ve saatleri belli olmalı ve BUSİAD koordinasyonunda gerçekleştirilmeli, 
*Uzmanlık Grupları her dönem başında yıllık faaliyet planı oluşturmalı ve Yönetim Kuruluna sunmalı, 
*Uzmanlık Gruplarının strateji ve hedefi belli olmalı, 
*Gruplar kendi adlarına karar almamalı,aldığı kararlar ve yapılacak faaliyet planlarında BUSİAD Yönetim Kurulu ile iletişim içinde olmalı, 
*Grupların aldığı tüm kararlar,yapacağı uygulamalar yazılı olmalı ve BUSİAD Sorumlusu tarafından BUSİAD Yönetim Kurulu onayına sunulmalıdır.
 
UZMANLIK GRUPLARI ÜYE PERFORMANS KRİTERLERİ
 
*Grup üyesinin toplantılara katılım durumu, 
*Verilen görevleri zamanında yerine getirmesi, 
*BUSİAD Uzmanlık Grubu ve diğer faaliyetler için harcadığı süre, 
*Kurumsal destek sağlama düzeyi, 
*Üyelerin grup içi uyumu ve BUSİAD'la iletişimi, 
*Grup liderinin grup üyeleri tarafından,ayrıca grup üyelerinin de grup lideri tarafından değerlendirilmesi.