Hakkımızda

1-) TARİHÇE

1978'li yıllarda Bursa Sanayicileri arasında , (BTSO) Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının , Sanayi Odası ve Ticaret Odası  şeklinde iki oda olarak daha etkin görev yapacağı tartışılıyordu. Böyle düşünenler TÜSİAD'ı örnek alarak gönüllülük esasına dayalı , bağımsız yeni bir dernek çatısı altında toplanmak üzere harekete geçtiler.

Bu hareketten yola çıkılarak; Bursalı Sanayicileri ve İşadamlarını bünyesinde toplayan BUSİAD , gönüllü üyelik temeline dayanan bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak 1978 yılında , Anadolu ' nun ilk (Türkiye ' nin ikinci) SİAD ' ı olarak  kuruldu.

1978 yılında küçük bir apartman dairesinde faaliyetine başlayan BUSİAD, 1995 yılında, Üyelerinin sponsorluğu ile yaptırılan ve  BUSİAD Evi olarak adlandırılan,(Reşat Oyal Parkı)  Kültürpark içinde bulunan bugünkü yönetim binasına geçti.

Dernek çalışmalarını , 2 toplantı salonu ,  200 kişilik tam donanımlı ve simültane tercüme imkanı olan bir konferans salonu, başkan ve yönetim ofisleri , arşivi ve  mutfağı bulunan BUSİAD Evi diye adlandırılan binada yürütmektedir.

2-) ÜYE YAPISI

BUSİAD, TÜSİAD 'dan sonra Türkiye'nin en büyük ve en eski gönüllü işadamları derneğidir. BUSİAD 'ın  halen 7 farklı sektörde faaliyet gösteren,  143'ü Kurumsal, 117 'si  Şahıs Üyesi olmak üzere, kayıtlı  260 (240 asil üye, 18 fahri üye, 2 onur üyesi) üyesi bulunmaktadır. Dernek Üyelerinin sektörel dağılımı ise şöyledir :

- Gıda Sektörü  24 üye,

- Hizmet Sektörü 63 üye,

- İnşaat ve Taahhüt Sektörü 15 üye,

- Metal-Makine-Otomasyon-Kimya Sektörü 40 üye,

- Otomotiv Ana ve Yan Sanayi Sektörü 57 üye,

- Tekstil-Hazır Giyim-Konfeksiyon Sektörü 50 üye,

- Ticaret Sektörü 12 üye.

(Bkz. https://www.busiad.org.tr/uyelerimiz.html )

3-) ÜYELERİN BURSA EKONOMİSİNE KATKISI

Derneğin , 2019 yılı sonu itibarı ile üyelerine ait şirket sayısı 1000 civarında olup, istihdam edilen kişi sayısı 100 bine yakındır. Bu şirketlerin yıllık ihracatları toplamı ise, 10 milyar Amerikan Doları'na ulaşmış olup, yıllık ciroları 25 milyar Amerikan Dolarını geçmektedir.

4-) YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

15 Ocak 2022 tarihinde yapılan 43. Olağan Genel Kurul Toplantısı ' nda BUSİAD ' ı 42. Yılına taşıyacak Yönetim Kurulu şöyle belirlendi :

Yönetim Kurulu Başkanı : Buğra Küçükkayalar

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları: Osman NEMLİ, Tuncer HATUNOĞLU, Veda Girgin EROĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi / Sayman: Sezayi SEZER,

Yönetim Kurulu Üyeleri : Haluk Parlamış, Mustafa EKİNCİ, Uğur URKUT, Orçun SARICA, Mustafa BULUT, Selim AKBAŞ, Serdal CAN, Sevda Keskin GÜLMEZ, , Tülay Hacıoğlu Şengül, Yasemin Uyar Duman

5-) VİZYON&MİSYON VE TEMEL DEĞERLER

Vizyon
"Bursa iş dünyasına yön veren , gelişimine liderlik eden, öncü ve  güçlü bir sivil toplum örgütü olmak"

Misyon
Bursa'nın sürdürülebilir  kalkınmasını ve tüm alanlardaki rekabetçiliğini geliştirmek.

Temel Değerler

Saygınlık

> BUSİAD ismi bizim gurur kaynağımız olup tüm paydaşlarımız ve iletişimde bulunduğumuz herkeste saygınlık ve güven duygusu

çağrıştırır.

 

>Üyeleri ile açıklık ve şeffaflığa dayalı iletişim kurar.

 

> Tüm düzeylerde hesap verebilirlik ilkesi ile iyileştirme, sahiplenme ve katılım kültürü oluşturur.

 

Liderlik

 Bursa iş dünyasına yön veren kurumsal bir liderlik kültürü oluşturur ve destekler, kendi liderlik davranışlarının etkililiğini gözden geçirir ve

iyileştirir.

 

 Bursa'nın sürdürülebilir kalkınmasını ve tüm alanlardaki rekabetçiliğini geliştirmek amacıyla kısa ve uzun vadeli hedefleri dengeleyerek

stratejiyi ve stratejiyi destekleyen politikaları sistemli bir şekilde uygular.

 

 Yenilikçiliği, değişimi ve kurumsal gelişimi özendirmek amacıyla yeni fikirlerin üretilmesini destekleyen kurumsal bir kültürü teşvik eder;

eğitim, öğretim ve işbirliği ağları kurar ve bunları yönetir.

Tarafsızlık

> Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkeleri doğrultusunda siyaset üstü çalışarak bilimsel, akılcı, objektif kriterler doğrultusunda ve hiçbir

şekilde din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı gözetmeden ve önyargılı davranışlarda bulunmadan çalışır.

 

> Kısa ve uzun vadeli önceliklerini dikkate alarak ve dengeli bir sonuçlar bütününü tanımlayarak üyelerine ve tüm paydaşlarına adaletle yaklaşır.

 

> Küresel ve yerel düzeydeki ekonomik ve sosyal verileri, kurumsal deneyim ve algılamalarını sürekli olarak izler, gözden geçirir, tarafsız ve

tüm ön yargılardan uzak bir şekilde analiz eder.

Katılımcılık

 Tüm fikirlere yapıcı yaklaşır ve değerlendirir; demokratik bir sistemdahilinde çalışmalarını yürütür.

 

 Başarının sürdürülebilirliği ve bunun güvence altına alınması için tüm paydaşların bağlılığını ve katılımını sağlar.

 

 Uzlaşma kültürü, işbirliği ve dayanışma içerisinde, "ortak akıl" paydasında buluşur.

Sürdürülebilirlik

> Vizyon, misyon, temel değerler, etik kurallar, kanun ve yönetmelikler ile kurumsal davranışın esasını oluşturan temel amaçlar doğrultusunda

kuruluşun geleceğini sağlamlaştırır.

 

> Kaynakların verimli, etkin ve etkili kullanımı için süreçleri değerlendirir, Bursa iş dünyasının rekabetçiliği için ekonomik iklimi izler, yorumlar ve raporlar.

 

> Doğaya ve çevreye saygı, halkın sağlığı, çalışanların iş güvenliği ve insanların yaşam kalitesinin iyileştirilmesi için var gücüyle çalışır.

 

6) DERNEĞİN SÜREKLİLİK GÖSTERENETKİNLİKLERİ

 • Çekirge Toplantıları,
 • Uzmanlık Grupları ve Düşünce Kulübü Çalışmaları,
 • Sektör Toplantıları (Yuvarlak Masa Toplantıları),
 • Yüksek Danışma Kurulu Toplantıları,
 • Yılın İşadamı Ödülleri,
 • Bursa İnovasyon Ödülleri,
 • Kalite Sempozyumu ve Ödül Töreni (KalDer Bursa Şubesi ile),
 • Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu,
 • Yaza Merhaba Toplantısı,
 • Ebeveynler ve Çocukları Toplantıları (TEB ile),
 • Açık Kapı Toplantıları / Felsefe Söyleşileri,
 • Konferanslar, Seminerler ve Paneller,
 • Yurtiçi ve Yurtdışı Gezileri,
 • Atatürk ve Cumhuriyet Konseri,
 • Üye Ziyaretleri ve Protokol Ziyaretleri,
 • Bildiriler, Raporlar ,Basın Duyuruları ve Anket Çalışmaları,
 • Üniversite Sanayi İşbirliği  Çalışmaları
 • TÜRKONFED Başkanlar Konseyi ve Zirve Organizasyon ve Katılımları,
 • Dergi Yayını (3'er aylık) , Web Sitesi ve Sosyal Medya Uygulamaları .

 

7-) ÖNEMLİ PROJELER

-BEGEV

BEGEV Bursa Eğitim Geliştirme Vakfı, 1992 yılında 15 kişilik bir grup işadamı ve sanayici tarafından Bursa'da özel bir Üniversite açmak amacıyla kuruldu.

1992-1999 yılları arasında geçen zamanda Üniversite kurulması çeşitli sebeplerden ötürü gerçekleşmedi. 1999 yılında Mesleki Eğitim konusunda bir eğitim merkezi açmak isteyen Bursa Sanayici ve İşadamları Derneği ( BUSİAD ) , bu teşebbüs için atıl vaziyette olan BEGEV'i  "üst seviye teknolojiyi kullanabilen kalifiye orta kademe işgücü yetiştirmek" amacıyla harekete geçirdi. Hazırlık çalışmaları 2 yıl sürdü ve 2001 yılında Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin Beşevler'deki Çıraklık Okulu (MEKSA) binasında verdiği 1400 m2'lik bir alanda meslek eğitimlerine başlandı.

Meslek Eğitimleri konusu olarak Bursa'nın lokomotif sektörleri olan Tekstil ve Otomotiv seçildi ve eğitim konuları bu sektörlere göre düzenlendi. Gerekli Bilgisayar, Tekstil Atölyesi ekipmanları ile bilgisayar yazılımları ve büro mobilyaları Bursa'daki muhtelif kurum ve kuruluşlar ile BUSİAD üyesi işadamı ve sanayicilerden ayni veya nakdi bağışlar olarak temin edildi. 2005 yılında dönemin Bursa Valisi'nin teşviki ve girişimi ile Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi BEGEV'e 38 dönümlük bölge içinde bir arsa tahsis etti. 2006 Ocak ayından itibaren 3600 m2'lik 1. Eğitim Bloğu inşa edildi ve eğitimler burada verilmeye başlandı.

Aynı zamanda BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı ve Vakıf Başkanı olan Celal Beysel'in TURKONFED Başkanı olması ile BEGEV pek çok ulusal veya uluslararası toplantılarda yer aldı ve Türkiye çapında tanınan ve örnek gösterilen bir Eğitim Kuruluşu oldu. Avrupa Birliği Türkiye Komisyonu Eğitim Birimi, Türkiye İş Kurumu, Mesleki Yeterlilikler Kurumu, Devlet Planlama Teşkilatı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurumu, Ulusal Ajans, Merkezi Finans ve İhale Birimi ve Dünya Bankası Türkiye Temsilciliğinin BEGEV'i yakından tanıması sağlandı.

Halen Demirtaş Organize Sanayi Bölgesinde, BUTGEM adıyla çalışmalarını sürdüren kurumun bu günlere gelmesinde BUSİAD'ın önemli rolü olmuştur.

-SAVUNMA SANAYİ KÜMELENME ÇALIŞMASI

Savunma sanayi uluslararası arenada ülkelerin ekonomik ve siyasal alandaki gücünü belirler. Ülke savunması gibi stratejik bir konuyla ilgili olan savunma sanayi bu yönüyle diğer sektörlerden ayrılır. Bu özelliği sektörün millileşmesinin önemini de artırmaktadır. Türkiye'de son 10 yılda konuyla ilgili çalışmalar hızlanmıştır.Sektörde sürekliliğinin sağlanması için, ürün geliştirme, insan kaynağına yatırım ve lojistik gibi ana başlıklarda önemli çalışmalar yapılmalıdır.

Bursa , bildiğiniz gibi Ar-Ge 'nin büyük önem taşıdığı otomotiv sektöründe faaliyet gösteren firmalarıyla önemli bir katma değer yaratmaktadır. Bursalı sanayicilerin ürün geliştirme konusundaki tecrübelerinin ve insan kaynağının yapısı itibarıyla savunma sanayi için Bursa önemli bir kenttir.

Bu durum göz önüne alınarak, BUSİAD- SASAD işbirliğinde, Savunma Sanayi Müsteşarlığının destekleriyle  ilki Bursa'da, ikincisi Ankara'da olmak üzere iki önemli ve verimli etkinlik düzenlenmiştir. Etkinliklerin değerlendirilmesi sonucunda ; (Savunma Sanayi Müsteşarının tavsiyeleri de dikkate alınarak) Bursa'da bir "Havacılık ve Savuna Sanayi Kümesi" kurulması gereği ortaya çıkmıştır.

BUSİAD Yönetim Kurulu olarak  gerekli girişimlerde bulunmadan önce , üyemiz olan değerli sanayiciler ile bir araya gelerek konu ile ilgili gelişmeleri paylaştık, onların görüşlerini alarak  izlenecek yol haritasını birlikte oluşturduk. Sonuçta ; BUSİAD Yönetim Kurulu olarak iki yıldır yürütmekte olduğumuz,  "Bursa'da, savunma sanayi konusunda farkındalık yaratma ve  kümelenmenin gerçekleştirilmesi" çalışmalarımızın,BTSO  bünyesinde birlikte yürütülmesine karar verdik. Kararımızı ve konunun takipçisi olacağımızı BTSO yönetimine anlattık.

Bu süreçte, yönetim kurulu üyelerimizden Sayın Tuncer HATUNOĞLU , BUSİAD' ın bilgi ve tecrübelerini aktarmak amacıyla BTSO 'nun oluşturduğu çalışma grubunda yer almakta.

-BURSA LOJİSTİK KÖY PROJESİ

Endüstriyel çeşitliliği ve bir çok alandaki gelişimi ile sınırları zorlayan Bursa'mız için, 2012 yılı Temmuz ayında, Valiliğimizin ve Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle BUSİAD 'ın önderliğinde  Lojistik Köyü  Projesi'ne başlanmıştı.

Bu projenin amacını ; taşımacılığın hız ve verimlilik kazanması, ürünlerimizin dünyaya kolay ulaştırılarak rekabet etme avantajı sağlanması, kara-demiryolu-hava ve deniz taşımacılığı ile dünyanın dört bir yanına ulaşan ürünlerimizin  ülke ekonomimize ve şehrimize önemli artılar kazandıracak olması,  kent içi trafiğin belli ölçüde rahatlaması ile yaşam kalitemizin artması, ayrıca bu dev proje ile pek çok kişiye iş olanağı yaratacak   yeni istihdam alanlarının açılması olarak özetleyebiliriz.

Projenin ilk adımı , konu ile ilgili bir fizibilite raporunun hazırlanmasıydı. Raporun hazırlanması aşamasında, Bursa- Bilecik-Eskişehir Kalkınma Ajansı BEBKA' nın, 2012 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği programına yaptığımız başvuru kabul edildi.

Lojistik köyler konusunda ülkemizdeki en tecrübeli akademisyenlerden biri olan Pof. Dr. Mehmet Tanyaş ve ekibinin özverili çalışmalarıyla, konunun direkt muhatabı olan 500 firmanın, tedarik zinciri ve lojistik konusunda uzman  yetkilileriyle yapılan anketlerle fizibilite raporu hazırlık çalışmaları kısa bir sürede tamamlandı. 14 Ocak 2013 tarihli çalıştayda da fizibilite rapor taslağı konunun  muhatapları ile paylaşıldı ve  son şekli verildi.

Ürünlerin kalitesi kadar lojistiğinin de rekabet ettiği günümüz dünyasında Bursa için büyük  önem taşıdığına inandığımız, şehrimize verimlilik katacak  Lojistik Köy Projesine ışık tutacak olan "Bursa İli Lojistik Merkez Ön Fizibilite Raporu" paydaşlarımıza ve kentimizin karar mercilerine ulaştırıldı.

Bu çalışmanın, konunun tüm aktörleriyle Valilik koordinesinde bir elden yürütülmesi hususu çerçevesinde 28 Ekim 2013 tarihinde Valimiz Sayın Münir Karaloğlu Valilik makamında kent dinamikleri yöneticileri ile düzenlenen toplantıda şu karar alındı;

"Konunun irtibat noktası olarak vali Yardımcısı Ahmet Hamdi USTA belirlenmiştir. Bu çerçevede en son olarak 28 Ekim 2013 Pazartesi günü Sayın Valimiz Münir KARALOĞLU başkanlığında yapılan bir toplantıda Valilik, Büyükşehir Belediyesi, BTSO, Uludağ Üniversitesi, Uludağ İhratçılar Birliği, kalkınma Ajansı (BEBKE), BUSİAD, MÜSİAD, BUGİAD, DOSAB VE BOSAB'dan konuyla ilgili birer kişinin katılımıyla bir çalışmanın grubu ve gurup içinden de bir yürütme komitesi kurulması benimsemiş ve bu çalışmanın sekretaryasının da BTSO tarafından yerine getirilmesi kararlaştırılmıştır.

Bu nedenle çalışma grubuna isim verecek yukarıdaki birimlerin Bursa'da Lojistik Merkez kurulması yönündeki çalışmalara katkı koymak üzere tespit edecekleri bir ismi 08 Kasım 2013 Cuma günü mesai bitimine kadar toplu halde BTSO'ya bildirilmek üzere, Valiliğimiz Özel Kalem Müdürlüğüne yazı ile gönderilmesine".

Derneğimizi temsilen Başkan Yardımcımız Günal Baylan, vilayet makamına bildirildi. Kentimiz için çok önemli olduğuna inandığımız proje bu adımda beklemektedir.

-UÜTTO ile Lisans Üstü ve Doktora Tez Hz. Çalışmaları

 Üniversite - Sanayi iş birliği kapsamında  BUSİAD ve Uludağ Üniversitesi arasında sürdürülmekte olan çalışmalardan biri ; Uludağ Üniversitesi ile Bursa Sanayici ve İşadamları Derneği - BUSİAD ' ın, Bursa'da bulunan sanayi ve özel sektör kuruluşlarının sorunlarının çözümüne yönelik olarak Uludağ Üniversitesinde yürütülecek doktora ve  lisansüstü tezlerin konularının ortaklaşa belirlenmesi ve çalışmanın iş birliği halinde yürütülmesini temin etmektir. Bu konuda  BUSİAD ve Uludağ Üniversitesi TTO (Teknoloji Transfer Ofisi) ile 2013 yılında çalışmaya başladı.

-U.Ü.MÜH. FAK. ÖĞRENCİLERİ İÇİN SEMİNERLER

İş hayatına atılacak yeni mezun mühendisler için, üniversite eğitimi sürecinde verilemeyen (veya yeteri kadar ele alınamayan)  konuları  tespit ederek,  düzenlenen kapsamlı çalışmalarla mühendis adaylarının bu konulardaki eksikliklerinin giderilmesinin sağlanması ve Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mezunlarının iş hayatında beklenen yetkinliğe sahip olmaları amacıyla, üyelerimiz ve  üyelerimize ait şirketlerde görevli  profesyonellerden oluşan  kişiler  tarafından  2010 yılından itibaren sürdürülmekte olan programa 2017 yılında da da 13 farklı konu ile devam edildi. Proje, 2018 ve sonrasındaki süreçte de sürdürülecek.

Yeni Staj Uygulaması

Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi  ve BUSİAD'ın işbirliği ile öğrenci stajlarının daha verimli hale getirilmesi amacıyla Bursa'da ilk defa, Organize Sanayi Bölgeleri Yönetimleri'nin de katılımlarıyla çalışmalar başlatıldı. Bu çalışmalar sürecinde bir yönetmelik hazırlandı. Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin öğrenim süresince yapmakla yükümlü olduğu staj çalışmalarının temel ilkelerini, planlama, uygulama ve değerlendirme kurallarını kapsayan yeni uygulamaya göre amaç ; öğrencilerin, öğrenim gördükleri bölümler ile ilgili iş alanlarını tanımalarını, iş yerlerindeki faaliyetleri öğrenmelerini, eğitim ve öğretim yoluyla edindikleri bilgi ve becerileri pratik çalışma yaparak uygulamalarını sağlamak , stajların yaz öğretimi yerine, bir yıl süreli güz ve bahar yarıyıllarında dönem boyunca, bölümler tarafından belirlenen çalışma günlerinde haftada iki gün süreyle yapılması idi.

Bu yönetmelik çerçevesinde 2012 yılında 26 öğrenci ile bir pilot çalışma başlatıldı.Bu programa katılan öğrenciler arasında , dekanlık tarafından yapılan ankete göre elde edilen sonuçlar, projenin faydalılık ve verimlilik analizlerinin olumlu olduğu sonucunu gösterdi.Paydaşlar tarafından programın, 2013 yılında daha kapsamlı bir şekilde sürdürülmesi sonucu bu sayı 100 ü geçmiş bulunmakta. Program, gelecek yıllarda paydaşlar tarafından daha kapsamlı biçimde sürdürülecektir.

-Sosyal Sorumluluk Projemiz (2017)

Bu proje kapsamında  değerli üyelerimizin katkıları ile Dörtçelik Çocuk Hastanesi Anne Evi ve Çocuk Kreşi Binası yaptırılarak kullanıma açıldı.

-Sevgi ve Eğitim Komitesi Çalışmaları

Atatürkçü ve çağdaş nesiller yetiştirmek için  ihtiyaç sahibi gençlere destek amacıyla, derneğimizin tarihinde ,üye eşlerimizin katılımı ile ilk kez kurulan bu komite, paydaşlarımızdan ÇEK'in de katılımıyla;

29 Mart 2017 de kuruluş lansmanını,

20 Nisan 2017 de, yıllık faaliyet belirleme toplantısını,

6 Mayıs2017 de , Orhaneli ve yöresinde,

18 Kasım 2017 de, Gölyazı ve yöresinde öğrenci aileleri ile tanışma ve paylaşım gezilerini gerçekleştirdi. Proje kapsamında çalışmalara 2018 yılında da devam edilecektir.

-Kadını Güçlendirme Bursa Platfomu Çalışmaları

Kadınların iş dünyasında maruz kaldığı her türlü şiddet ve tehdide karşı, derneğimizin destekçisi olduğu Gobal Compact Türkiye'nin öncülüğünde bu yıl ilk kez oluşturuldu. Paydaşları arasında kadın SİAD ların da olduğu topluluğun,

9 Mart, 30 Mart, 21 Nisan, 18 Ekim ve 28 Kasım tarihli çalışma toplantılarına danışman ev sahibi olarak destek sağlandı. Projeye 2018 yılında da devam edilecektir.

-Ar-Ge Mühendisi Yetiştirme Projesi

2016 yılında 24 öğrencinin sertifika aldığı projemiz 2017 yılında UOİB'nin sponsorluk desteğinde  60 kişilik bir topluluk ile sürdü. Bu programın amacı  Ar-Ge  bakış açısına sahip, yenilikçi, araştırmacı, yaratıcı ve üretken genç mühendislerin, Bursa da sayıları atmışları aşan Ar-Ge Merkezlerine yetişmiş eleman olarak hazırlanmalarının sağlanması, sanayinin Ar-Ge Mühendisi ihtiyacının karşılanarak  kurumlar arası personel  transferine bir ölçüde çare bulmaktır. Bu çerçevede;

13 Şubat 2017 de, öğrenci seçimi yapılmış,

2 Mart 2017 de, bir basın toplantısı ile proje başlatılmış,

8 Eylül de, ilk otuz kişilik grubun sertifikaları bir tören ile takdim edilmiştir. İkinci 30 kişilik grubun sertifika töreni 30 Ocak 2018 tarihinde gerçekleştirilmiş olup projeye 2018 yılında da devam edilecektir.

-Teknik Eğitimi İyileştirme Projesi

2017 yılında ilk kez başlanan projelerden biri, Bursa sanayinin yetişmiş  eleman ihtiyacına yönelik olarak planlanmıştır. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde pilot okul olarak seçilen Hayri Terzioğlu EML de müfredattan, staj şartlarına ve dışarıdan verilecek teknik ve sosyal  desteklere kadar yenilenmiş bir eğitim verilecek 30 öğrencili  BUSİAD sınıfı  oluşturulmuştur. Bu öğrenciler mezuniyetleri sonrası sanayide çalışmaya başlayacak ve  verimlilikleri izlenerek projenin devamlılığına ve gelişimine bakılacaktır. Bu kapsamda ilk toplantı proje paydaşlarımız BOSCH,TOFAŞ,RENAULT,ERMAKSAN ilgililerinin katılımıyla 26 Nisan da yapıldı. Paydaşlarımızın İK cıları tarafından 8-10 Kasım tarihlerinde seçilen öğrenciler için ilk seminer 29 Kasım 2017 de düzenlendi. Proje , sonuç alınması ve kontrolü amacıyla en az 4 yıl sürdürülecektir.

8-) UZMANLIK GRUPLARI ve SEKTÖREL KOMİSYONLAR 

1

 Kurumsal Gelişim, İletişim ve Üye İlişkileri

 Uğur URKUT

2

 Ekonomik ve Sektörel Gelişmeler

 Sezai SEZER

3

 Eğitim

 Orçun SARICA

4

 Sosyal Sorumluluk

 Haluk PARLAMIŞ

5

 Yenilikçilik ve Girişimcilik

 Tuncer HATUNOĞLU

 Aile İşletmeleri ve Kurumsallaşma

 Sevda Keskin GÜLMEZ

7

 Sürdürülebilirlik ve Yeşil Bursa

 Osman NEMLİ

8

 Otomotiv

 Tülay Hacıoğlu ŞENGÜL

9

 Tekstil

 Veda Girgin EROĞLU

10

 Hizmet

 Serdal CAN

11

 Gıda, Tarım ve Hayvancılık

 Yasemin Uyar DUMAN

9-) DANIŞMAN ve PROFESYONELLERİMİZ

 Danışmanlarımız:

Hukuk Danışmanı : Avukat İbrahim YAŞAR

BUSİAD Profesyonelleri

Genel Sekreter : Erol ALAKOÇ

Dernek Sekreteri : Bircan ÇAVUŞOĞLU

Genel Sekreter Yardımcısı : Deniz KARAER

İç Hizmet Sorumlusu : Hülya YAVUZ

Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu : Uğur YILMAZ

Mali Müşavir : Önder TÜREMEN

10) Kalite Politikamız

Üyelerimizin ihtiyaç, talep ve beklentilerinin en üst seviyede karşılanması" temel kalite politikamızdır.

 Bu politikayı gerçekleştirmek için HEDEFLERİMİZ,
 
- Kalite Yönetim sistemimiz ve süreçlerimizi; Yönetim Kurulumuz, Çalışanlarımız ve Üyelerimizin katkılarıyla sürekli iyileştirmek,
 
- Piyasa ekonomisinin hukuki, kurumsal, sosyal altyapısının geliştirilmesi ve ekonominin istikrar içinde büyümesi için faaliyetlerde bulunmak,
 
- İş dünyasında etik değerlerin oluşturulması, kalite ve verimlilik bilincinin geliştirilmesi için çalışmalar yapmak ve bunun için kurumlara ve organizasyonlara katkıda bulunmak, bu konuda üyelerimizi desteklemek,
 
- Dünyadaki değişim ve gelişmeleri yakından takip ederek; iş dünyasına:
 
o Araştırma, geliştirme, inovasyon faaliyetlerini arttırması,
o Teknoloji üreten ve ihraç eden bir konuma gelmesi,
o Sanayi ve üniversite işbirliği gerçekleştirmesi yönünde destek vermek,
 
- Yatırımların ve ihracatın önünü açacak politikaların oluşturulması ve uygulanması için yol gösterici olmak,
 
- Aile şirketlerinin kurumsallaşması ve liderlik konusunda çalışmalar yapmak,
 
- Ekip çalışması anlayışını, kurum kültürümüzün temel unsurlarından biri olarak görmek,
 
- Bursa'nın Sosyal ve Kültürel Hayatının geliştirilmesi için çalışmalar yapmak,
 
- Belirlenen hedeflere ulaşmak için sistemli ve planlı eğitim, katılım ve geliştirme çalışmaları yürütmek.