Borsa'yla tarımda işbirliği imkanı

Borsa'yla tarımda işbirliği imkanı

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri, Bursa Ticaret Borsası'na nezaket ziyaretinde bulundu.

BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tuncer Hatunoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Uyar Duman ve Yedek Yönetim Kurulu Üyesi Ali Erman Aytaç ile Genel Sekreter Erol Alakoç'un katıldığı ziyarette, BTB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları İbrahim Özhan, Cevat Ergüzel, Meclis Başkanı Mehmet Aydın ve Genel Sekreter Fehmi Yıldız ev sahipliği yaptılar.

Ziyarette ekonomik ortamın yanı sıra Bursa'nın bugünü ve geleceği de konuşuldu. BUSİAD Başkanı Küçükkayalar, BUSİAD'ın yeni komite yapılanmasını aktardıktan sonra, Bursa'nın tarım sanayi ve turizm sacayağı üzerinde şekillenmesi gerekliliğini ifade etti. BTB Başkanı Matlı da Bursa'da sanayinin katma değerli üretime yönelmesi gerektiğini tarımsal alanların korunmasının şart olduğunu ifade etti. Matlı, turizmin ilk sıraya konulması halinde şehrin korunacağını da kaydetti.

Özer Matlı, "Şehrin bir doğrusu olmalı" derken, BUSİAD ve BTB arasında tarımsal konularda işbirliği yapılması da kararlaştırıldı.

Ziyaretin ardından BUSİAD Başkanı Küçükkayalar, Özer Matlı'ya Derviş Fincan Seti hediye ederken, BTB Başkanı Matlı da, Bursa ipeğine işlenmiş bir Atatürk tablosu hediye etti.