BUSİAD Yönetiminden BTÜ'ye Ziyaret.

BUSİAD Yönetiminden BTÜ'ye Ziyaret.

Bursa Sanayicileri ve İşadamları Derneği (BUSİAD) yeni yönetimi Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir'i makamında ziyaret etti.

Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, Genel Koordinatör Basri Tüfekçioğlu ve Genel Koordinatör Yardımcısı Deniz Karaer'den oluşan BUSİAD heyetinin ziyaretinde BTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hamdi Öğüt de hazır bulundu. Üniversite - sanayi işbirliği konularının ele alındığı görüşmede kurumlar arasında yapılabilecek ortak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

"BTÜ sanayinin yanında"

BTÜ bünyesinde kurulan Bursa Teknoloji Transfer Ofisi (BTTO) hakkında BUSİAD heyetine bilgiler veren Rektör Karademir, öğretim üyelerinin yürüttüğü bilimsel proje ve çalışma sonuçlarını sanayi ile paylaştıklarını,  BTTO vasıtasıyla kurulan sanayi işbirlikleri ile BTÜ'de üretilen bilginin sanayide katma değeri yüksek ürünlere dönüşmesini amaçladıklarını dile getirdi. Sektörel bazda gerçekleştirilen sanayi ziyaretlerinde belirlenen talepler doğrultusunda akademisyen-sanayi eşleştirmeli oluşturarak ortak AR-GE projeleri geliştirmek için çalışmalar yapıldığını belirten Prof. Dr. Karademir; "BTÜ tüm bilgi birikimi ve laboratuvar altyapısı ile sanayicinin yanında yer almaktadır.  Bu bağlamda yürüttüğümüz çalışmalardan biri sanayinin ihtiyaç duyduğu doktoralı araştırmacıların yetiştirilmesi için uyguladığımız TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı'dır.  Benzer şekilde lisans programlarımızda uygulamaya koyduğumuz BTÜ-SEP programı ile dört yıllık eğitimleri sırasında yaz stajları haricinde öğrencilerimizin bir yarıyıl boyunca sanayide istihdamını sağlamakta böylece sanayiye ve çalışma hayatına hazır genç mühendisler yetiştirmekteyiz." ifadelerini kullandı. 

"Anadolu'nun ilk derneğiyiz"

BTÜ ile ortak çalışmalar gerçekleştirmekten mutluluk duyacaklarını dile getiren BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Türkay, "Anadolu'nun ilk Türkiye'nin ikinci sanayici ve iş adamları derneğiyiz. Kuruluşumuzdan itibaren kırk yıl boyunca Bursa sanayiinin gelişiminde çaba gösterdik. Günümüzün yeni sanayi devriminin gerekleri doğrultusunda katma değeri yüksek ileri teknoloji ürünler üretme konusunda derneğimiz ve üyelerinin BTÜ ile ortak projeler geliştirmesini çok önemsiyoruz." şeklinde konuştu.