"Fiyat istikrarı doğru politikalarla sağlanır"

"Fiyat istikrarı doğru politikalarla sağlanır"

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği'nin BUSİAD Evi Bahçesinde düzenlediği "Yeniden Merhaba" etkinliğinin konuşmacısı, Türk Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski oldu.

Etkinliğe online olarak katılan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, pandeminin ekonomiler için belirsizlikler yarattığını belirterek, bu durumun küresel ekonomide para ve maliye politikalarında keskin değişimlere neden olduğunu söyledi. Kaslowski, şöyle devam etti:

"Bugün ulaştığımız noktada küresel para politikasının yön değiştirmeye başladığına dair sinyaller nettir. Covid krizi başladığından bu yana gördüğümüz küresel parasal destekler de artık azalmaya başlayacak. Önümüzdeki bu sürece, yüzde 19'un üzerinde, oldukça yüksek bir enflasyon ile giriyoruz. Ülkemizde enflasyon-faiz gibi uzun yıllardır masada olan gündem maddeleri bizler için hala önemini koruyor. Bu durum ekonomimizi dış dalgalanmalara daha açık hale getiriyor.

Bu çerçevede Türkiye'de büyümede, üretimde sürdürülebilirlik sağlamanın birinci koşulunun kalıcı düşük enflasyon olduğunun altını tekrar çizmek isterim. Fiyat istikrarını sağlamanın yolu ise, fiyatlara müdahale ile değil, liberal piyasa işleyişini destekleyen, doğru ve öngörülebilir politika dizaynı ile olmalıdır. Aksi takdirde kısa vadeli kazanımlar için attığımız her adım bir dönem sonra ülke ekonomimize çok daha maliyetli şekilde geri dönmektedir.

Öncelikle odaklanmamız gereken konu risk priminin düşürülmesi olmalı. Finansal istikrarı ve öngörülebilirliği sağladığımız sürece enflasyonda kalıcı düşüşü görmemiz mümkün."

YEŞİL VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM...

Global iktisadi sistemin değiştiğini ve yeni sisteme Türkiye'nin de hızla uyum sağlaması gerektiğini de kaydeden Kaslowski, yeni sitemde yeşil ve dijital dönüşümün öne çıktığını da ifade etti. Kaslowski şunları söyledi:

"Avrupa Birliği başta ABD, Japonya, Çin, Rusya ve Hindistan olmak üzere uluslararası ortaklık ve rekabet ilişkilerinin parametrelerini, hukuksal çerçevesini belirliyor. Avrupa Yeşil Mutabakatı iklim krizi ile mücadeleyi temel alarak birçok alanda dönüştürücü etkiyi beraberinde getirecek. Mutabakat, ülkemizin ekonomik ve ticari ilişkileri açısından da önemli sonuçlar doğuracak. Sektörel yeşil ve dijital dönüşüm hedeflerini destekleyen, 2050 yılına yönelik karbon-nötr olma hedefi belirleyen yol haritasını hazırlamalı ve uygulamalıyız. "

TRANSATLANTİK İTTİFAKI...

Dış politika konularına da değinen Kaslowski, "TÜSİAD olarak demokratik ilke ve normları, serbest ticarete dayalı küreselleşmeyi ve transatlantik ittifak eksenli çok taraflı uluslararası güvenlik mimarisini destekliyoruz. Ülkemizin yüzyıllara dayanan modernleşme çizgisi ve Cumhuriyet normları da bunu gerektiriyor. Durum böyleyken uzun vadeli çıkar ve değerlere dayalı liberal-demokratik ilke ve normlar yerine, kısa vadeli alışveriş ilişkisine dayalı bir dış politika modeli kalıcı olamaz.

Özellikle son dönemlerde gündemin ön sıralarında yer alan göç konusunda Türkiye'nin AB ve Batı için sığınmacılara karşı tampon bölge ya da sınır bekçisi olma durumunun devam edemeyeceğini de vurguluyoruz. Avrupa Birliği tarafı ile bu konu yeniden ele alınırken ikili ilişkileri sığınmacı ekseninden tamamen çıkararak, yeniden üyelik perspektifine oturtmak ana hedef olmalıdır. TÜSİAD olarak önümüzdeki dönemde bu hedefler doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz."

Kaslowski, kadın hakları konusunda da değinerek, "İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönerek kamu politikalarımızı güçlendirmeliyiz" dedi.

BUSİAD BAŞKANI TÜRKAY...

Toplantının açılışında konuşan BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay ise, eskiden yaza veda olarak düzenledikleri etkinliğin, 1.5 yıllık pandeminin ardından bir araya gelinmesi nedeniyle "Yeniden Merhaba" adını verdiklerini söyledi. Türkay, dijital dönüşümden yeşil ekonomiye kadar pek çok konuda çalışmalar yaptıklarını da ifade ederek, BUSİAD üyelerini çalışmalara katılmaya davet etti. Türkay, "Gelişen, değişen, bazen anlamakta zorlandığımız bir dünyayı öngörebilmek için gönüllü olarak yer aldığınız BUSİAD çatısı altında, kollektif olarak üreteceğimiz yeni enerjiyle, önümüzü aydınlatalım" dedi.

Konuşmaların ardından BUSİAD'a yakın zamanda üye olan, Lale Yıldız, Erdem Kaya, Ahmet Okçuoğlu, Ayhan Tokay ve Sezer Sönmez'e BUSİAD Başkanı Türkay tarafından üyelik rozetleri takıldı.