Mühendis adaylarına iş hukuku eğitimi

Mühendis adaylarına iş hukuku eğitimi

Bursa Sanayicileri ve İşadamları Derneği (BUSİAD) ve Bursa Uludağ Üniversitesi işbirliğiyle organize edilen "İş Hukuku" konulu seminer, Endüstri Mühendisliği Bölümünde gerçekleştirildi.

Avukat ve Arabulucu Ayşe Gonca Gülçin'in konuşmacı olduğu seminere Makine ve Tekstil Mühendisliği Bölümü öğrencileri katıldı. Bursa Barosu Yönetim Kurulu Üyesi de olan Avukat Gonca Gülçin, yakında iş hayatına atılacak gençlerin karşısına çıkacak iş hukuku hakkında bilgilenmelerinin önemli olduğunu söyledi. Gülçin, şu an yürürlükte olan 4857 sayılı yasanın 10 Haziran 2003 tarihinden bu yana uygulandığına değinerek, yasada bazı değişiklikler yapılarak zorunlu arabuluculuğun da hayatımıza girdiğini söyledi.

Gülçin, işçi, işveren, işveren vekili, iş sözleşmesi, iş ilişkisi gibi kavramlar hakkında bilgiler vererek başladığı sunumunda, iş ilişkisinin taraflarının, çalışan ve işveren olarak geçtiğini ve işçinin yasada bir iş sözleşmesine dayalı olarak çalışan gerçek kişi olarak tanımlandığını aktardı.

İşçinin ve işverenin sahip olduğu hak ve sorumlulukları anlatan Gülçin, asıl işveren ve alt işveren uygulamaları hakkında da gençleri bilgilendirdi. İşe iade uygulamaları hakkında da bilgiler veren Gülçin, asıl işveren ve alt işveren uygulamalarının olduğu yerlerde bu davaların seyri hakkında da açıklamalarda bulundu. Performans konusuna da değinen Gülçin, performans kriterlerinin objektif, işe özgü, önceden bilinebilir olması gerektiğini aktararak, işverenin performansı artıracak ortamı yaratması gerektiğini de söyledi. 

Süreli-süresiz iş sözleşmelerinin çeşitleri hakkında bilgiler de veren Gülçin, bu sözleşmelere göre iş akdinin sona erdirilmesi şartlarını da aktardı.