Mühendis adaylarına iş hukuku eğitimi verildi.

Mühendis adaylarına iş hukuku eğitimi verildi.

Bursa Sanayicileri ve İşadamları Derneği (BUSİAD) ve Uludağ Üniversitesi iş birliğiyle organize edilen "İş Hukuku" konulu seminer, Uludağ Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde gerçekleştirildi.

Avukat ve Arabulucu A. Gonca Gülçin'in konuşmacı olduğu seminere Makine ve Tekstil Mühendisliği Bölümü öğrencileri katıldı.  Bursa Barosu Yönetim Kurulu Üyesi de olan Avukat Gonca Gülçin, yakında iş hayatına atılacak gençlerin karşısına çıkacak iş hukuku hakkında bilgilenmelerinin önemli olduğunu söyledi. Gülçin, şu an yürürlükte olan 4857 sayılı yasanın 10 Haziran 2003 tarihinden bu yana uygulandığına değinerek, yasada geçen yıl bazı değişiklikler yapılırken zorunlu arabuluculuğun da hayatımıza girdiğini söyledi.

Gülçin, işçi, işveren, işveren vekili, iş sözleşmesi, iş ilişkisi gibi kavramlar hakkında bilgiler vererek başladığı sunumunda, iş ilişkisinin taraflarının, çalışan ve işveren olarak geçtiğini ve işçinin yasada bir iş sözleşmesine dayalı olarak çalışan gerçek kişi olarak tanımlandığını aktardı.

İşçinin ve işverenin sahip olduğu hak ve sorumluluklar hakkında da bilgiler veren Gülçin, asıl işveren ve alt işveren uygulamamaları hakkında da gençleri bilgilendirdi. Deneme süreci içinde sona erdirilen çalışmalar için tazminat hakkı doğmadığını da kaydeden Gülçin, kamu oyunda en büyük tartışılan konunun işe iade davaları olduğunu söyledi. Gülçin, asıl işveren ve alt işveren uygulamalarının olduğu yerlerde bu davaların seyri hakkında da bilgiler sundu. İş akdinin işveren ve işçi tarafından nasıl fesh edilebileceği hakkında açıklamalar yapan Gülçin, "Bizim mevzuatımız yaşayan bir mevzuat. O nedenle bazı konularda Yargıtay içtihatları önem kazanıyor. Yeni nesil şandlı. İçtihatları internet üzerinden takip etme şansınız var" dedi.

İş yerinde mobbing kavramının da günlük hayatımıza girdiğini kaydeden Gülçin, "Üstün asta mobbing uygulamalarını biliyoruz. Bunun için davalar da açılıyor. Özellikle psikolojik raporlar bu davalarda önemli oluyor. Ancak az da olsa astın üste mobbing uygulamalarına da şahit oluyoruz" dedi.

Süreli-süresiz iş sözleşmelerinin çeşitleri hakkında bilgiler de veren Gülçin, bu sözleşmelere göre iş akdinin sona erdirilmesi şartlarını da aktardı. Teknolojinin iş hayatına girişine de örnek veren Gülçin, mesai saatlerinde gelen bir maille istenilen işin yapılması gerektiğini de söyledi.