"Sonsuzu anladığımızda tartışmalar bitecek"

"Sonsuzu anladığımızda tartışmalar bitecek"

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD)-Uludağ Üniversitesi Felsefe Bölümü ve Bursa Felsefe Kulübü paydaşlığında gerçekleştirilen 2019-2020 Felsefe Söyleşileri dizisinin ilki BUSİAD Evi'nde gerçekleştirildi.

Felsefe Söyleşilerinin Ekim ayı konuğu Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Naci Cangül oldu. Prof. Dr. Cangül, "Yaşam ve Matematik" başlığıyla bir konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmasını sonsuz kavramı üzerine kuran Cangül, "sonsuzu anladığımız anda dinlerin felsefeleri de anlaşılmış olacak" dedi.

Sonsuzun matematik, fizik ve metafizik yönleri olduğunu ifade eden Prof. Dr. Cangül, sonsuzun bir sayı olmadığını değerinin bilinmediğini de vurguladı. Metafizikte sonsuzun durağanlık, uyum anlamlarına geldiğini de kaydeden Cangül, "Herkesin bir sonsuz kavramı vardır. Sevgiyle, iyilikle, hayatla, şansla ilgili görülür sonsuzluk" dedi.

Konuşmasının son bölümünde sonsuzluk kavramının, din ile bilim arasındaki ilişkisini de anlatan Prof. Dr. Cangül, "Sonsuz dinde de var. Teknik olarak din ve bilim birbirinin karşıtı değildir. Sonsuzu insanoğlu anladığında dinlerin felsefelerinin söylediğinin doğruluğu ispatlanmış olacak. Dinle bilim içi içe matematik arabulucu konumda. Sonsuzu anladığımızda tartışmalar bitecek" diye konuştu.

Prof. Dr. Cangül'e, söyleşi sonunda BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay tarafından Çağdaş Eğitim Kooperatifi Kır Çiçekleri projesine yapılan bağış sertifikası sunuldu.