BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN - Ekim 2016

BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN - Ekim 2016

ENFLASYON

Eylül 2016 itibariyle tüketici fiyatlarının, %0,18 olarak gerçekleştiği ve %8,05 olan yıllık enflasyonun %7,28 düzeyine gerilediği görülmüştü. Ekim 2016’da i