BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN - Eylül 2016

BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN - Eylül 2016

ENFLASYON

Ağustos 2016 itibariyle tüketici fiyatlarının, %0,29 olarak gerçekleştiği ve %8,79 olan yıllık enflasyonun %8,05 düzeyine gerilediği görülmüştü.

Eylül 2