BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN - Haziran 2016

BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN - Haziran 2016

ENFLASYON

Mayıs 2016 itibariyle tüketici fiyatlarının, %0,58 olarak gerçekleştiği ve %6,57 olan yıllık enflasyonun %6,58 düzeyine yükseldiği görülmüştü.

Haziran 2