BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN - Mart 2016

BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN - Mart 2016

ENFLASYON

Şubat 2016 itibariyle tüketici fiyatları, %0,02 olarak gerçekleşmiş ve %9,58 olan yıllık enflasyonun %8,78 düzeyine gerilediği görülmüştü.<