BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN - Nisan 2016

BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN - Nisan 2016

ENFLASYON

Mart 2016 itibariyle tüketici fiyatlarının, %0,04 olarak gerçekleştiği ve %8,78 olan yıllık enflasyonun %7,46 düzeyine gerilediği görülmüştü