BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN - Ocak 2015

BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN - Ocak 2015

 

Aralık 2014 itibariyle tüketici fiyatları, %0.44 azalış göstermiş ve 2014 yılsonu enflasyonu %5’lik hedefin oldukça uzağında %8.17 olarak gerçekleşmiştir. Oc