BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN - Şubat 2015

BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN - Şubat 2015

ENFLASYON

Ocak 2015 itibariyle tüketici fiyatları, %1.10 olarak gerçekleşmiş ve 2014 yılı sonunda %8.17 olarak gerçekleşen enflasyonun %7.24’e gerilediği gözlenmiştir. Şubat 2015’