BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN - Temmuz 2016

BUSİAD MAKROEKONOMİK BÜLTEN - Temmuz 2016

ENFLASYON

Haziran 2016 itibariyle tüketici fiyatlarının, %0,47 olarak gerçekleştiği ve %6,58 olan yıllık enflasyonun %7,64 düzeyine yükseldiği görülmü