Bursa Kadının Güçlenmesi Platformu 3. Gücümüz Eşitliğimiz Zirvesi

Bursa Kadının Güçlenmesi Platformu 3. Gücümüz Eşitliğimiz Zirvesi

BUSİAD'ın paydaş olduğu Bursa Kadının Güçlenmesi Platformu 3. Gücümüz Eşitliğimiz Zirvesi'ni gerçekleştirdi. Zirvenin ilk konuğu Av. Nazan Moroğlu olup BUİKAD Başkanı Oya Eroğlu moderatörlüğünü gerçekleştirmiştir.