BUSIAD üyelerine, Bursa iş yaşamına ve ülkemiz ekonomisine katkı koymak amacıyla dönemsel olarak makro ekonomik raporlar, sektörel ekonomik raporları ekonomik yönelim anketleri vb. çalışmalar yapar, üyeleri ve kamuoyu ile paylaşır.